Velg en side

Sporing

Det første man må påse at man har installert på bedriftens nettside er Google Analytics, som er et gratis verktøy fra Google. Dette verktøyet kan brukes til å gi deg oversikt over hvor dine besøkende kommer fra og gi verdifull informasjon om hvilke kilder / annonsekampanjer som gir trafikk som fører til konverteringer og salg.

Men Google Analytics gir kun tall statistikk og ofte kan det være behov for å gå dypere inn i atferden til de besøkende. Det hjelper ikke å få trafikk til siden hvis ikke nettsiden klarer å konvertere de besøkende til kunder og i disse tilfellene er det viktig å kunne kartlegge årsaken til dette.

For å dekke dette behovet har vi lansert en nyskapende og moderne form for web analyse, kalt «Mouse Tracking». Med denne teknologien kan du se «live» opptak (film) av de besøkende på din nettside. Se alle musebevegelser, klikk, «scrolls» og skjemautfyllinger for å avsløre hvordan de besøkende bruker din nettside. Dette verktøyet gir deg også uendelige muligheter til å spore ulike hendelser, for eksempel å se eksakt hva som skjedde med de som avbryter midt i en bestilling prosess.

Denne teknologien gir deg mange muligheter:

  • Forstå hva brukeren synes er interessant og ikke interessant på din nettside for å kunne gjøre nødvendige tilpasninger. Uavhengige undersøkelser viser at det er en høy korrelasjon, 84% til 88%, mellom mus og øye bevegelser.
  • Fange opp eventuelle problemer ved for eksempel skjemautfylling, og hvilke felt som fører til at eventuelt brukeren trekker seg.
  • Gir deg innsyn i hvordan dine brukere faktisk bruker din nettside, i motsetning til gammeldagse metoder med dyre brukerundersøkelser – som hadde den svakheten ved at analyser hvor folk ble fysisk observert, resulterte i at brukerne «surfet» annerledes enn når de var alene.
  • Gir deg en ny dimensjon, i forhold til de gamle metodene som kun registrerte hvor brukeren klikket.
  • Gir deg et godt mulighet til å se brukerens feilmeldinger med egne øyne, og se igjennom de faktiske handlingene som førte til en eventuell feilmelding.

Hva du får tilgang til:

  • Månedlig tilgang til video av hva samtlige av dine brukere har foretatt seg på din nettside
  • Månedlig tilgang til «Movement Heatmaps»
  • Månedlig tilgang til «Click Heatmaps»
  • Månedlig tilgang til «Scroll Heatmaps»