Velg en side

Konverteringsoptimalisering

Konverteringsoptimalisering

Invester i en gjennomgang av din nettside for å kartlegge nødvendige tiltak for å øke konverteringsraten.

Vårt fokus er å informere deg om hvilke tiltak som kan gi din bedrift signifikante resultater.

Er du overrasket over hvor få av de besøkende på din nettside som ender opp med å ta kontakt?

Vi hjelper bedrifter med å øke konverteringsraten.

Konverteringsoptimalisering handler om å gjøre tiltak for å øke konverteringsraten på nettsiden. Altså antall besøkende som ender opp med å gjøre det du ønsker de skal gjøre. Illustrasjoner under viser at kun 2% løft i konverteringsraten = 200% økning i salg.

konverteringsfokusert-design

Tilsvarende løft i salget ved hjelp av annonsering ville krevd en trafikkøkning på 200% som ville krevd 200% økning i annonsekostnadene måned etter måned. Pengene man bruker på å øke konverteringsraten er derimot en engangsinvestering og ikke en repeterende kostnad.