Velg en side

underscore (1)Søkemotorene behandler tegnet «_»  underscores ulike fra tegnene «-» bindeledd og «.» punktum. Google har gjort det klart i uttalelser at bruk av punktum eller bindetegn gjør det enklere for dem å forstå URL adressen. Se eksempel under:

Google Claiming that Hyphens are Preferable to Underscores in URLs

Google har uttalt at tegnene punktum og bindeledd fungerer som ordskillere, mens underscores ikke har noen funksjon. Det betyr at hvis du skriver tips_for_google så oppfattes dette av søkemotor robotene som tipsforgoogle.