Velg en side

Skal du utvikle en applikasjon /dataprogram?

 

En grundig kravspesifikasjon vil alltid bli kostnadsbesparende. Vi kan hjelpe deg med dette og objektiv rådgivning for en timepris på kr 890,- eks moms.

De fleste bedrifter må få hjelp av et webutvikligsfirma når de skal lage en ny hjemmeside eller en applikasjon. Da møter man representanter for webutviklingsfirmaer som er selgere ”rådgivere”. De er som oftest mer opptatt av salget og sin provisjon enn å avdekke hva slags løsning bedriften trenger for å tilfredsstille sine kunders behov. Igjen og igjen ser vi også eksempler på bedrifter som har bare har kastet seg ut i det og startet utviklingen av store applikasjoner uten å ha helt klart for seg hva de er ute etter. Dette blir ofte unødvendig dyrt eller ender med applikasjoner som ikke dekker behovet eller som aldri blir ferdige.

Fordelen med å få hjelp av oss er at vi kan gi deg hjelp og veiledning for utvikling av en grundig kravspesifikasjon.

Vi anbefaler på det sterkeste at man har en grundig utarbeidet kravspesifikasjon før man gjør avtale om utviklingen av et prosjekt med ett bestemt selskap.

De vanligste fellene vi ser bedrifter går i er:

Q

Dekker ikke behovet

Ender opp med en applikasjon som ikke dekker behovet.

Q

Ekstra kostnad

Betaler langt mer enn det prosjektkostnaden ble budsjettert til på grunn av en mangelfull kravspesifikasjon.

Q

Høye honorarer ved den minste endring

Ender opp med en applikasjon som er umulig å kunne administrere selv, dermed påløper det høye honorar hver gang man trenger å gjøre en endring.

Vi hjelper bedrifter med å unngå dette, ved å veilede og hjelpe bedrifter med å utforme en grundig og god kravspesifikasjon. Uten en god kravspesifikasjon vil de fleste prosjekter bli etterfakturert for nødvendige elementer som ikke har blitt definert på forhånd. En grundig kravspesifikasjon er bedriftens forsikring mot uforutsette kostnader. Vårt råd er å ikke ta lett på dette og la halv-proffe aktører og bekjentskaper gjøre denne jobben. Nettsideportalen sitt mål er å hjelpe bedrifter til å definere sitt behov og sikre at bedrifter får utviklet en grundig kravspesifikasjon.  En smart strategi vil være å få hjelp til å utforme konseptet og en grundig kravspesifikasjon før man setter i gang.

Fyll ut skjemaet for å få vår hjelp

Kravspesifikasjon
Sending