Velg en side

CRM

Vi er eksperter på CRM for salgsbedrifter og hjelper bedrifter med å finne frem til det mest fordelaktige CRM systemet for deres behov.

CRM står for Customer Relationship Managment og er en programvare for å hjelpe bedrifter med å håndtere kundedialogen de har med eksisterende og potensielle kunder. Gjennom programvaren kan ledelsen og de ansatte i en bedrift samarbeide, dele informasjon og få oversikt over salgsresultater.

t

Hva har man tidligere sagt til en kunde?

t

Hvordan er mine salgstall i forhold til mine kollegaer hittil denne uken?

t

Hvilken selger ga flest tilbud i går?

t

Hva har din sykemeldte ansatt eller kollega tidligere sendt til en kunde?

Dette er velkjente spørsmål for de fleste som jobber med salg. Et CRM system vil være løsningen på disse spørsmålene.

En fellesnevner for mange av de bedriftene som gjør suksess innen salg er at de har et velfungerene CRM system. Et godt CRM system kan fungere som en motivator for selgerene ved å vise “live” salgsresultater og kan gi salgsledere muligheten til å ha en kontinuerlig “live” oversikt over salgsaktiviteten til selgerne fra time til time. Dermed slipper salgsledere å bli overrasket av fredagsrapporter som er langt lavere enn forventet. Istedenfor kan man gi umiddelbare tilbakemeldinger om nødvendige aktivitetstiltak til selgere som ligger bak skjema.

I tillegg til punktene nevnt over, har CRM systemet en av de viktigste funksjonene i en salgsbedrift. Dette er å ta vare på kundeinformasjonen på en systematisk måte slik at informasjonen har en verdi hvis den en dag skal selges videre. Kundeinformasjonen en salgsbedrift har tilegnet seg gjennom mange års drift, sees på i mange tilfeller som selve “gullet” i bedriften. Dette er pensjonen og det man har jobbet for i mange år for å skaffe. Forvaltningen av denne informasjonen burde derfor være høyt prioritert i en hver salgsbedrift. Paradoksalt nok er det mange bedrifter som velger å håndtere kundeinformasjonen i Excel hvor kundeinformasjon blir forsøkt segmentert ved bruk av kolonner og fargekoder. Siden Excel ikke egner seg for å håndtere store datamengder med kundeinformasjon blir informasjonen raskt vanskelig å håntere , usystematisk og rotete. Dette fører til at brukerne oppfatter systemet som tungvint og demotiverene å jobbe med. Resulatet blir at kundeinformasjonen som er lagret på Excel ofte blir av svært dårlig kvalitet som igjen senker verdien betraktelig hvis bedriften en gang skulle komme i en oppkjøpssituasjon. Derfor bør enhver salgsbedrift skaffe seg et CRM system.

CRM systemer kan av bedriftene enten utvikles selv, kjøpes som et produkt eller som en tjeneste. Flere og flere foretrekker å kjøpe CRM systemet som en tjeneste, også kalt «Software as a sevice», som forkortes med SaaS. Det finnes idag svært mange CRM systemer og det kan være vanskelig for deg som bedriftseier og orientere deg.

Det er viktig å være klar over at det er 2 hovedforskjeller når man snakker om CRM systemer. Skybasert (SaaS) vs. lokal installasjon (On-premise). Tidligere var man nødt til å installere bedriftens CRM system på egne servere (lokal installasjon). Dette førte til komplekse installasjoner og høye oppstarts- og driftskostnader, hvor det var nødvendig med gode rutiner for backup. De siste årene har skybaserte CRM løsninger kommet for fullt. Fordelen er at man slipper lokale installasjoner og at løsningen da ligger på servere gjennom leverandøren som ofte tar ansvar for backup rutiner.

Trenger du hjelp med CRM?

Vi hjelper salgsbedrifter med å finne det CRM systemet som er mest fordelaktig for dem i forhold til deres behov.