Velg en side

Utvikle Applikasjon

programming languages Det finnes svært mange aktører i Norge som driver med utvikling av applikasjoner og det er ikke lett for bedrifter å vite hvem de skal velge for sitt prosjekt. Gjennom oss får du en helt gratis og  uforpliktene vurdering av ditt prosjekt. Vi representerer ingen selskaper direkte og vi hjelper deg eventuelt kun å komme i kontakt med det selskapet vi mener er mest riktig for ditt prosjekt. Du forholder deg direkte med selskapet vi setter deg i kontakt. Nettsideportalen opptrer ikke som en mellompart, men hjelper kun bedrifter med å komme i kontakt med riktige IT-selskaper enten i Norge eller utlandet. Vi gjør også en vurdering om ditt prosjekt er egnet for outsourcing til utlandet.

Årsaken til at vi hjelper bedrifter med outsourcing av projekter til utlandet er at vi ofte dessverre ser mange ideer som aldri blir realisert, fordi å utvikle en ny applikasjon innebærer som oftest svært mye arbeid. Du ønsker kanskje at applikasjonen både skal utvikles for web, iOS, Android mm. Dette innebærer kjennskap til mange ulike programmeringsspråk. Ulike personer har spesialisert kunnskap om ulike programmeringsspråk og man trenger da å samle et team for å dekke den kompetansen som trengs. Hvis man ikke selv jobber med IT må man betale for den hjelpen man trenger. For mange stanser prossesen allerede når man sjekker prisen på prosjektet med et norskt IT-firma. Det høye kostnadsnivået i Norge fører til at totalkostnaden i mange tilfeller blir alt for stor for at ideer kan realiseres. Ofte ser vi at utviklingskostnadene kan reduseres med 60-80% ved utvikling i India istedenfor Norge.

Problemet er å finne IT-firmaene i utlandet som er seriøse og dyktige. Kulturforskjeller og møtet med en annerledes arbeidskultur er også ofte en faktor som gjør at IT-prosjekter som er outsourcet må avbrytes. I tillegg reises det ofte spørsmål om sikkerheten rundt dokumentasjon av kildekoder og utfordinger i forhold til avstand. Nettsideportalen har jobbet tett i 2 år med et firma som er lokalisert i India. Lederen i dette firmaet har tidligere bodd i Norge i 12 år hvor han jobbet som IT-leder i en rekke prosjekter for store norske foretak. Han har bygget opp ett eget IT-selskap i India hvor han har bygget opp ett kompetanse sterkt team. Den tekniske ekspertisen dette firmaet sitter på er svært høyt. Det er ikke uten grunn at personer som ønsker å spesialisere seg innen et programmeringsspråk ofte drar til India for å få opplæringen der. Arbeidsmoralen som hans ansatte viser er også bemerkelsesverdig. Ta kontakt med oss for å sjekke om ditt prosjekt kan håndteres av dette teamet. Hvis ditt prosjekt ikke er egnet for outsourcing så kan vi også sette deg i kontakt med noen av de fremste utviklerne i Norge.

Merk: Vær spesiselt obs på norske IT-selskaper som opptrer som representanter for utenlandske utviklere. Hvis du går gjennom disse når du skal outsource et prosjekt blir det ett fordyrende mellomledd.