Velg en side

Universell Utforming – Tilstandsrapport

Få en objektiv analyse og rapport som sjekker den tekniske oppbyggingen av din bedrifts nettside opp mot de lovpålagte kravene som er omfattet av forskriften om universell utforming.

Ifølge SSB har 15-20 prosent av befolkningen en form for funksjonsnedsettelse. 79 prosent i alderen 67-79 år bruker internett, en gruppe som oftere har nedsatt syn, hørsel og motorikk. Universell utforming innebærer at du åpner nettsiden din for et større publikum som vil resultere i flere kunder. Bedriftene som tar tak i dette får et konkurransefortrinn, i tillegg til å gjøre internett til et bedre sted for alle. Stormberg-gründer Steinar J. Olsen uttalte at ved å gjøre Stormberg sin nettbutikk universelt utformet, ville 500.000 flere kunder kunne bruke den.

Vår objektive analyse og rapport ajekker din bedrifts nettside opp mot kravene som er omfattet av forskriften om universell utforming og gir deg en detaljert oversikt. Analysen kontrollerer WCAG 2.0 (nivå A og AA).

Alle resultatene blir levert i en oversiktlig rapport. Fordelen med å la oss gjøre denne jobben er at siden vi ikke har noe å gjøre med implementering av tiltak og utvikling i forhold til universell utforming, så har vi ingen egeninteresse av å finne flere feil og mangler enn det som er realiteten. Du står fritt til å bruke vår rapport enten mot din eksisterende leverandør eller bruke en annen leverandør til å iverksette eventuelle tiltak. Vi bistår gjerne med å tipse deg om gode utviklere som kan gjøre dette effektivt.

 

Fakta om Universell Utforming:

Alle nye IKT-løsninger som utvikles må være universelt utformet fra 1. juli 2014. Eksisterende løsninger skal følge kravene om universell utforming innen 1. januar 2021. Hensikten er å sikre alle innbyggere tilgang til nødvendig informasjon på nett, uavhengig av funksjonsnedsettelser.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er tilsynsmyndighet på området universell utforming av IKT. Difi begynte fra 1. juli 2014 å kontrollere at virksomhetene etterlever kravene i forskriften om universell utforming av IKT. Tilsynet for universell utforming av IKT er lagt til Leikanger i Sogn og Fjordane. Tilsynet kan pålegge virksomheter å rette opp i feil på nettsidene. Hvis ikke det blir fulgt opp, har de muligheten til å bruke tvangsmulkt. Hensikten er å sikre alle innbyggere tilgang til nødvendig informasjon på nett, uavhengig av funksjonsnedsettelser.

Kravene for UU handler i hovedsak om tilstrekkelig kontrast og skriftstørrelse for god lesbarhet, særlig med tanke på svaksynte. Ifølge SSB har 15-20 prosent av befolkningen en form for funksjonsnedsettelse. 79 prosent i alderen 67-79 år bruker internett, en gruppe som oftere har nedsatt syn, hørsel og motorikk. Ofte støter de på vansker iforhold til navigering og lesbarhet på nettsider som ikke følger kravene i henhold til universell utforming. Som eksempler på hva man oppnår kan vi nevnte at tekstede videoer er bra for de med dårlig hørsel og en passasjer på tog eller buss. God lesbarhet er bra for de med svakt syn samt de som bare har glemt brillene hjemme. At nettsidene kan brukes med tastaturet er bra for en med svekket motorisk kontroll og en med muskel eller senebetennelse. Vi oppfordrer alle bedrifter til å ta tak i dette og bemerker at de som velger å ta tak i dette får et konkurransefortrinn og gjør Internett til et bedre sted for alle.