Velg en side

Hvordan skrive en kravspesifikasjon


Skal du utvikle en ny nettside eller fornye en eksisterende nettside?

En grundig kravspesifikasjon vil alltid bli kostnadsbesparende. Vi gjennomfører en objektiv rådgivning og du står fritt til å velge veien videre.

 

De fleste bedrifter må få hjelp av et webutvikligsfirma når de skal lage en ny hjemmeside eller en applikasjon. Da møter man representanter for webutviklingsfirmaer som er selgere ”rådgivere”. De er som oftest mer opptatt av salget og sin provisjon enn å avdekke hva slags løsning bedriften trenger for å tilfredsstille sine kunders behov. Igjen og igjen ser vi også eksempler på bedrifter som har bare har kastet seg ut i det og startet utviklingen av store nettsider uten å ha helt klart for seg hva de er ute etter. Dette blir ofte unødvendig dyrt eller ender med nettsider som ikke dekker behovet.

Få en gjennomgang av oss hvor vi hjelper deg med å finne ut av hva slags type nettside du trenger, hvordan din nettside bør utformes for å gjøre om flest mulig av dine besøkende til kunder, råd om hva slags CMS system det er hensiktsmessig å bruke på din nettside og veiledning for utvikling av en grundig kravspesifikasjon.

Vi anbefaler på det sterkeste å gjøre en slik gjennomgang før du gjør avtale om utviklingen av et prosjekt med ett bestemt selskap.

De vanligste fellene vi ser bedrifter går i er:

Q

Dekker ikke behovet

Ender opp med en nettside som ikke dekker behovet.

Q

Høye honorarer ved den minste endring

Får ikke anledning til å endre tekst og bilder selv, dermed påløper det høye honorar hver gang man trenger å gjøre en endring.

Q

Ekstra kostnad

Betaler langt mer enn prosjektkostnaden er blitt budsjettert til på grunn av en mangelfull kravspesifikasjon.

 

 

Q

Lukket CMS løsning

Blir låst til et CMS lukket system. Lukkede CMS systemer har ofte sterke begrensinger som innebærer at de er vanskelig å ekspandere med.

Q

Mangelfulle integrasjoner

Sitter igjen med en løsning med mangelfulle integrasjoner mot økonomi- og fakturasystemer.

Vi hjelper bedrifter med å unngå dette, ved å veilede og hjelpe bedrifter med å utforme en grundig og god kravspesifikasjon. Uten en god kravspesifikasjon vil de fleste prosjekter bli etterfakturert for nødvendige elementer som ikke har blitt definert på forhånd. En grundig kravspesifikasjon er bedriftens forsikring mot uforutsette kostnader. Vårt råd er å ikke ta lett på dette og la halv-proffe aktører og bekjentskaper gjøre denne jobben. Nettsideportalen sitt mål er å hjelpe bedrifter til å definere sitt behov og sikre at bedrifter får utviklet en grundig kravspesifikasjon.  En smart strategi vil være å få hjelp til å utforme konseptet og en grundig kravspesifikasjon før man setter i gang.