Velg en side

For Google Søk
Her er det kun relevant med tekstannonser. Vi trenger da følgende for hver enkelt annonse:
Overskrift: Maks 25 tegn
Beskrivelse linje 1: Maks 35 tegn
Beskrivelse linje 2: Maks 35 tegn
URL: Visningsurl
URL: Landingsurl
Ønsker man visning av telefonnummer: Ja/Nei
Oppgi telefonnummer ved Ja:
Ønsker man visning av adresse: Ja/Nei
Oppgi adresse ved Ja

Ønsker man visning på mobil enhenter? Ja/Nei
I hvilket geografisk område skal annonsen vises: Land/Fylke/Kommune/By
Skal annonsen vises kun til brukere som snakker et bestem språk? Ja/Nei
Vis Ja, angi språk(ene) her:
Skal annonsen kun vises på visse dager: Angi ukedager mandag til fredag
Skal annonsen kun vises innenfor gitte tidesrom (spesielt aktuelt for take-away restauranter): Angi tidsrom mellom 00.00 – 24.00
For hvilke søkeord skal annonsen vises: