Velg en side

Hva er det alle gjør feil når det kommer til konverteringsoptimalisering?

Å få de besøkende til å faktisk bli kunder er nøkkelen for å lykkes på nett. Hvis man ikke får de besøkende til å ta kontakt, hva er da poenget med å annonsere.

De beste aktørene får 3-5 ganger flere kunder med samme trafikk enn gjennomsnittet. Nedenfor ser du tall fra en av de siste undersøkelsene vi har gått i dybden i som viser konverteringsrater på tvers av alle bransjer og inndelt i 4 hovedkategorier. Konverteringsratene mellom bransjene varierer mye.

hfcgjeee

Men det som er virkelig interessant å se er at de bedriftene som som er i topp 10% kategorien har 3-5 ganger så høy % andel som gjennomsnittet uavhengig av bransje. Så hva er det som er skiller de beste fra de som er gjennomsnittlig??

Det vi ser er at den «typiske» optimaliseringsteorien som de tradisjonelle web- og markedsføringsaktørene jobber utefra er feil når det kommer til virkeligheten. Når alle byråene preker om de samme tingene, som å forandre knappefarger og bilder, og alle konkurrentene hører på dem, hvordan skal du skille deg ut?

quit-mucking-with-button-colors

Selvfølgelig er det å forandre knappefarger og fonter en del av konverteringsoptimaliseringsjobben, men det skal utgjøre en liten del. Problemet er når de såkalte ekspertene bruker uendelig med timer å surre med disse detaljene. Å forandre en farge på en knapp kan få et lite utslag på konverteringsraten, men de faktorene som virkelig gjør utslag, som kan løfte deg fra gjennomsnittet og opp til topp 10%, har å gjøre med å optimalisere salgsprosessene på nettsiden, oppbygging av kontaktskjemaer, annonsestruktur etc.

Vi hjelper bedrifter med å foksere på de virkelige avgjørende faktorene og med å bruke salgsmetodene på nett som de største sukessrike selskapene benytter seg av. Vårt mål er å å øke konverterngsraten til våre kunder til deres maksimale potensial. Har man 100 besøkende på sin nettside daglig, så vil en økning fra 1% til 2% konverteringsrate tilsvare en trafikkøkning fra 100 til 200. Når var sist du gjorde noe for å øke konverteringsraten på din nettside?