Velg en side

Google Updates

Google foretar årlig opp til 500 – 600 forandringer i algoritmene sine. Med et par måneders mellomrom lanserer Google store algoritme oppdateringer som påvirker søkeresultatene betydelig.

Nedenfor følger en oversikt over de ulike oppdateringene.

Hummingbird:

google-hummingbird-1380545875

26.09.2013, fortalte Google deltagerne i sitt 15 års jubileum at de hadde lansert en ny algoritme som påvirket mer enn 90 % av søkeresultatene globalt. Den nye oppdateringen ble kalt “Hummingbird.” Google’s Amit Singhal fortalter senere at denne oppdateringen trolig var den største forandringen i algortimen siden han ble med i Google i 2001.

 

 

Panda vs. Penguin

google-post-panda-and-penguin-world

Mange er forvirret over forskjellen mellom Panda og Penguin oppdateringene, derfor følger en forklaring på forskjellen under:

Panda er designet for å redusere plasseringen for nettsider som har lav kvalitet, kopiert innhold og generelt urelevante sider. Nettsider som kommer ut positivt er de med orginalt og dypt innhold. Penguin derimot er designet for å sikte inn på «webspam». Penguin oppdateringen har til hensikt å redusere plasseringen for nettsider som Google mener bryter med deres kvalitet regningslinjer. Google har uttalt at typiske «black hat» («black hat»= Uttrykk for bruk av kortsiktige og lettvinte metoder for å optimalisere en nettside som bryter med Google sine retningslinjer) taktikker vil bli rammet av Penguin.

Her er alle oppdateringene så langt for Panda:

Panda Update 1, Feb. 24, 2011 (11.8% of queries; announced; English in US only)
Panda Update 2, April 11, 2011 (2% of queries; announced; rolled out in English internationally)
Panda Update 3, May 10, 2011 (no change given; confirmed, not announced)
Panda Update 4, June 16, 2011 (no change given; confirmed, not announced)
Panda Update 5, July 23, 2011 (no change given; confirmed, not announced)
Panda Update 6, Aug. 12, 2011 (6-9% of queries in many non-English languages; announced)
Panda Update 7, Sept. 28, 2011 (no change given; confirmed, not announced)
Panda Update 8, Oct. 19, 2011 (about 2% of queries; belatedly confirmed)
Panda Update 9, Nov. 18, 2011: (less than 1% of queries; announced)
Panda Update 10, Jan. 18, 2012 (no change given; confirmed, not announced)
Panda Update 11, Feb. 27, 2012 (no change given; announced)
Panda Update 12, March 23, 2012 (about 1.6% of queries impacted; announced)
Panda Update 13, April 19, 2012 (no change given; belatedly revealed)
Panda Update 14, April 27, 2012: (no change given; confirmed; first update within days of another)
Panda Update 15, June 9, 2012: (1% of queries; belatedly announced)
Panda Update 16, June 25, 2012: (about 1% of queries; announced)
Panda Update 17, July 24, 2012:(about 1% of queries; announced)
Panda Update 18, Aug. 20, 2012: (about 1% of queries; belatedly announced)
Panda Update 19, Sept. 18, 2012: (less than 0.7% of queries; announced)
Panda Update 20 , Sep. 27, 2012 (2.4% English queries, impacted, belatedly announced
Panda Update 21, Nov. 5, 2012 (1.1% of English-language queries in US; 0.4% worldwide; confirmed, not announced)
Panda Update 22, Nov. 21, 2012 (0.8% of English queries were affected; confirmed, not announced)
Panda Update 23, Dec. 21, 2012 (1.3% of English queries were affected; confirmed, announced)
Panda Update 24, Jan. 22, 2013 (1.2% of English queries were affected; confirmed, announced)
Panda Update 25, March 15, 2013 (confirmed as coming; not confirmed as having happened)
Panda Update 26, July 18, 2013 (confirmed)

Google har til nå lansert disse Penguin oppdateringene:

1. Initial Penguin Update, April 24th 2012
2. Penguin 1.1, May 25th 2012
3. Penguin #3, October 9th 2012
4. Penguin #4 (aka Penguin 2.0), May 22nd, 2013 (About 2.3% of English-US queries are affected)
5. Penguin 2.1 (#5) — October 4, 2013