Velg en side

Epost markedsføring

Epost lister levert gjennom Markedsdata.no i henhold til Markedsføringsloven §15

Nå enkelt ut til potensielle kunder med oppdaterte lister

 

Over 1 million norske foretak

Uttrekk fra database mot Brønnøysund registeret som oppdateres hver dag. Alltid ferske data.

Treff akkurat din målgruppe

.Vi tilpasser din målgruppe basert på dine kriterier. F.eks lokasjon, bransje, økonomisk tall, selskapsform o.l.

Ingen månedsavgift

Vi tilbyr at du kan kjøpe listene for ett rimelig engangsbeløp, hvor du selv bruker listene akkurat som du selv ønsker.

Gjennom Markedsdata.no leverer vi upersonlige firma epost adresser i henhold til Markedsføringsloven §15. Vi kan segmentere utefra bransjegruppe, fylker, kommuner, selskapstype, antall ansatte, omsetning mm. Ta kontakt for å få et estimat på antall epost adresser vi kan gi for akkurat din målgruppe.

Vil du vite mer eller bestille epost lister?

Vi leverer oppdaterte lister gjennom Markedsdata.no

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor gjør så mange bedrifter dette?
Mange bedrifter sitter med den erfaring at avkastningen på e-post markedsføring er større enn for noen annen markedsføringskanal de har prøvd tidligere, fordi det er den eneste markedsføringen som kan gjøres nærmest kostnadsfritt og man når enkelt ut til svært mange. Prisene for faste annonseplasser hos kjente norske nettsider er blitt skyhøye, med faste kostnader basert på antall visninger. Ofte forlanges det at man minst bruker fra 100.000 kr og oppover. Mindre bedrifter har ikke anledning til å konkurrere mot de store aktørene med gigantiske markedsføringsbudsjetter om disse annonse plassene. Derfor har epost markedsføring blitt en forretningskritisk løsning for mange bedrifter, med begrensete markedsføringsbudsjetter, for å nå ut til potensielle kunder med sine varer eller tjenester.
Hva slags epost lister leverer Markedsdata.no?

Markedsdata.no leverer upersonlige epost lister i henhold Markedsføringsloven §15, som tillater utsendelse av eposter til generiske eposter (dvs. som post@, firmapost@, info@ ol.) uten forhåndssamtykke.spesifisert ut ifra bransjekode (NACE1), geografisk område, selskapstype, omsetning etc. Vi kan også levere verifiserte epost adresser hvor vårt analyseverktøy analyserer hvilke plinger samtlige epost adresser for å verifiere om de er aktive. Dette vil generere en epost liste med en høy treffprosent.

Vi tillater kun segmenterte søk ved bestilling av epost lister. Årsaken til det er at for det første at hvis man sender ut i for stor skala så er det stor sjanse for at ditt domene blir svartelistet, samt at vi ønsker å være en bidragsyter til at epost markedsføring skal være så målrettet som mulig. I Norge har vi en unik åpning for å utøve epost markedsføring til upersonlige epost adresser. Dette rammes av spam forbudet i mange andre land. Skal vi klare å opprettholde dette unntaket, må foretakene som utøver dette unngå utsendelse av epostreklame til personlige epost mottakere, som strider mot Markedsføringsloven. Det som er viktig er at man sørger for en klar strategi for å utvide epost listen selv. Hensikten vår er å gi mindre bedrifter en lettere start, enn hvis man skulle starte på 0, slik at man får en oppstarts liste som kan gi et grunnlag for vekst. Listen man får fra oss eier man selv og man står fritt til å bruke den til så mange epost kampanjer som man ønsker. Betingelsen for å motta listen er at man samtykker i å ikke videreformidle denne listen til andre bedrifter eller personer.

Hva skiller oss fra andre epost liste tilbydere?

Vår tjeneste skiller seg derfor vesentlig fra de aktørene som tilbyr utsendelse fra kr 4.000 til kr 10.000 per gang. Sender man ut 1 gang i måneden gjennom disse blir kostanden fort på mange 100.000 over noen år. Vi anbefaler å unngå dette, da dette blir dyrt i lengden! Vi er sterkt engasjert i at bedrifter skal unngå høye repeterende kostnader. Derfor tilbyr vi bedrifter muligheten til å kjøpe sine egne epost lister, som de kan bruke så mange ganger de vil uten å betale for dette per gang. Vi liker å sammenligne det med å eie sin egen bolig istedenfor å leie.

Med vår løsning slipper din bedrift å binde seg opp til faste månedlige kostander. Vi tilbyr også en digital markedsføringspakke som vi har kalt Mediapakka, som vi ser at mange som velger epost markedsføring også velger å kjøre i tillegg. Du finner mer informasjon om den her: Mediapakka

Hvordan lykkes man med epost markedsføring?

Formelen for å lykkes med e-postmarkedsføring er enkel:
R (Receiver) * OR (Open rate) * CTR (Click trough rate) * CR (Conversion rate) = R (Result)

For å lykkes med e-postmarkedsføring må du altså ha følgende fire elementer på plass:

  1. R – Dette er antall mottakere i adresselisten din. Kvaliteten og størrelsen på listen avgjør hvor mange du kan sende epost til.
  2. OR (Open rate) – Dette beskriver hvor mange som faktisk åpner opp eposten din. Avgjørende her er å skrive gode overskrifter.
  3. CTR (Click trough rate) – Dette beskriver hvor mange som klikker på en av linkene i eposten din etter at de har åpnet den. For å lykkes med dette er det avgjørende med handlingsutløsende og selgende epost tekster.
  4. CR (Conversion rate) – Dette beskriver hvor mange som ender opp med å kjøpe produktet / tjenesten du tilbyr. Landingssiden som brukeren kommer til når han klikker på linken i eposten er avgjørende her.
Er det lov?

Det er fullt lov å kjøpe e-postlister. Men det er viktig at man følger Markedsføringsloven ved utsending. Det er viktig å være klar over at man kun kan sende ut til upersonlige firma eposter når man ikke har innhentet forhåndssamtykke. Vi kan levere lister i henhold til dette regelverket. Hvis man følger regelverket kan man trygt og lovlig benytte seg av denne type markedsføring. 
Den store fordelen med epost markedsføring er at du kan nå ut til svært mange for en svært lav kostnad.

Hva med de som advarer mot å kjøpe epost lister?
Det finnes flere aktører på markedet som profiterer på å sende ut epost markedsføring for bedrifter og de advarer ofte mot å kjøpe epost lister. De ønsker selvfølgelig å forhindre at bedriftene gjør dette på egenhånd, da det er nettopp utsendingen de tjener penger på. Realiteten er at mange av disse aktørene sender ut et vanvittig antall med eposter hver måned og deres servere er ofte svartelistet. Dermed havner mange av epostene du sender ut rett i spam filteret. Vi anbefaler at man isteden sender ut sin egen epost markedsføring og at man passer på å kjøpe en målrettet epost liste av god kvalitet.
Er det noe man må passe på?

Det er viktig å være klar over at i Markedsføringsloven § 15 stilles det strenge krav til hvordan man skal utøve en epost kampanje, og hvem man har lov til å sende til. I hovedsak så sier loven at man kun har lov til å sende ut eposter til upersonlige eposter som post@firmax.no, info@firmax.no etc., hvis det ikke er innhentet samtykke fra mottakeren. I eposten skal også mottakeren ha anledning til å avregistrere seg fra å motta ytterligere eposter. I henhold til loven er det ikke er tillatt å sende eposter til fysiske persons private epost adresse. Dette samme gjelder også til fysiske persons epost adresse på jobben, som for eksempel ola.nordmann@firmax.no, selv om eposten inneholder et tilbud til virksomheten. Dette forbudet gjelder også selv om en fysisk persons epost adresse er registrert som kontaktadresse til et foretak hos Brønnøysundregisteret eller i et annet firmaregister. Vær oppmerksom på epost tilbydere, som informerer om noe annet og forsøker å selge firma epost adresser, som også inneholder personlige firma epost adresser. Det kan oppstå tvilstilfeller, fordi det f.eks. ikke fremgår klart av epost adressen om den tilhører en fysisk person eller ikke. I slike tilfelle vil det bli konstatert brudd på regelverket dersom det er sendt reklame til adresser som rent faktisk tilhører fysiske personer. Den næringsdrivende må derfor forsikre seg om at dette ikke skjer. Loven stiller også krav til at den næringsdrivende må angi hvem markedsføringen skjer på vegne av, og at meldingen inneholder markedsføring. I tillegg til dette settes ytterligere krav til at reklametilbud som rabatter, premier, gaver og salgsfremmende konkurranser og spill lett skal kunne identifiseres som det de er, samt krav til god informasjon om priser, vilkår og betingelser knyttet til det aktuelle tilbudet. Ved brudd på loven kan Forbrukerombudet fatte enkeltvedtak om forbud, påbud, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr. Full redegjørelse fra Forbrukerombudet finner du ved å følge denne linken:http://www.forbrukerombudet.no/asset/3278/1/3278_1.pdf. Merk: Vi advarer mot at det finnes flere aktører, som tilbyr utsendelse til epost adresser og epost lister, som også inneholder personlige firma epost adresser. Dette er i strid med Markedsføringsloven § 15 og medfører både kunde klager, et dårlig renomme for bedriften og kan resultere i bøter. Vær ekstra varsom på foretak som gjennomfører epost markedsføring på vegne av deres firma. Siden eposten som sendes ut representerer ditt firma, så er det ditt firma som blir skadelidende hvis epost markedsføringen ikke er i tråd med Markedsføringsloven §15.

Ta kontakt med oss for å få tilbud på epostlister eller for å få hjelp med å komme igang med epost markedsføring. Vi tar også gjerne en prat om din totale strategi for din bedrift i forhold til kundegenerering på nett. 

Vil du vite mer eller bestille epost lister?

Vi leverer oppdaterte lister gjennom Markedsdata.no