Velg en side

html5

Idag står bedrifter som skal utvikle en mobil app ovenfor 3 valg. De kan enten lage en native app for hver enkelt plattform, en HTML5 app eller en hybrid app som er en kryssning av de 2 første variantene.

HTML5 er den 5 generasjonen av HTML standarden som er grunnlaget for alle nettsider idag. Selv om HTML5 fortsatt er under utvikling så støtter allerede nettlesererne dette språket idag. Noe av det viktigste med HTML5 er at det støtter visning av video og grafisk innhold uten å være avhenig av plug-in som Adobe Flash Player. Siden Apple enheter ikke støtter Flash har HTML5 blitt spesielt godt mottatt for brukerne og utviklerne av Apple. Spørsmålet er om HTML5 språket nå er blitt så rikt at mobile app´er basert på dette språket kan erstatte native app´er.

Å lage native app´er er kostbart siden det tar mye tid for en utvikler å lage en versjon for alle de ulike plattformene, som iOS, Android, Windows og Blackberry. Ikke bare er det kodingen som tar lang tid, men i tillegg må utviklerne lære seg ulike utvikler verktøy, som Xcode (iOS), Visual Studio (Windows) og Android SDK (Android). Når man trenger oppdateringer må man gjøre endringene i app´en for hver enkelt plattform. I tillegg må man tilpasse app´en for alle de forskjellige mobil skjermene til de forskjellige plattformene. Den totalte kostnaden blir derfor høy for native app´er. I tillegg er situasjonen idag for native app´er at selskaper som Apple og Google fungerer som kontrollører som må godkjenne app´ene som skal lanserer gjennom AppStore og Google Play Store. Dermed er det de som bestemmer hva og hvem som får lov til å lansere app´er hos dem.

HTML5 baserte app´er har en lavere kostand og trenger ikke å bli godkjent for å gjøres tilgjengelig for kundene. HTML5 baserte app´er lages av de godt kjente språkene HTML5, CSS og Javascript. Dette er programmeringsspråk som er grunnlaget alle nettsider som lages idag. Siden denne type app kjøres igjennom nettleseren på mobilen (Safari, Chrome etc) og henter innholdet og funksjonene fra data som ligger på nett, blir de også langt lettere å oppdatere. Med en gang det blir lansert en nu oppdatert versjon av app´en så er det denne versjonen som brukes av nettleseren. Defor slipper brukerne å laste ned oppdateringen fra AppStore og Google PlayStore. Dermed kan man lansere nye oppdateringen uten at brukeren trenger å få vite om det.

Så hvorfor er ikke HTML5 det åpenbare valget for alle som skal skaffe seg en mobil app?

Årsaken er at HTML5 fortsatt har visse begrensninger som native app´er ikke har.

  • Ikke støtte for lagring av data off-line.
  • Ikke støtte for push notifications. Brukeren må åpne app´en i nettleseren for å motta beskjeder fra app´en.
  • Manglende støtte for å bruke særskilte funksjoner på selve telefonen, som kamera, GPS, kalender og kontaktliste.
  • Dårligere brukeropplevelse enn native app´er. Trolig er det nettleserne som må utvikles til å bli enda bedre for å kunne gi en like god bruker opplevelse.
  • Siden en HTML5 basert app henter innhold og bilder fra web når app´en lasted i browseren, så oppleves den som tregere enn en native app som har det meste av funksjonaliten innebygget i app´en.

Pågrunn av disse utfordringene kan et kompross være løsningen, som er å lage en hybrid app. Vi kommer til å gå nærmere inn på dette senere, så følg med på vår blogg.